zatrudnienie cudzoziemca do pracy za granicą

  • Legalna pobyt cudzoziemca Wstrzymanie pracy zakładu przestój
    Legalna pobyt cudzoziemca Wstrzymanie pracy zakładu przestój
    Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców | Komentarze: 0

    Legalna pobyt cudzoziemca Wstrzymanie pracy zakładu przestój a uzyskanie zezwolenia na pracę wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia.


Top