Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020

Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020

Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa także przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli tak jak na pogłębienie informacji dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej jak w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące zatwierdzenie warunków sprzedaży zalet również zminimalizowanie zagrożeń połączonych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.

Top