outsourcing kadr i płac

img

Rekrutacja pracowników Ogłoszenia rekrutacyjne Rozmowa kwalifikacyjna Testy psychologiczne Kłamstwo w czasie rekrutacji Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenie prawa w czasie rekrutacji Zakończenie procesu rekrutacyjnego Przedwstępna umowa o pracę Obowiązki pracodawcy przed zatrudnieniem pracownika Zebranie koniecznej dokumentacji Kwestionariusz personalny dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Kwestionariusz personalny pracownika Świadectwa pracy Obowiązki wobec powiatowego urzędu pracy Wstępne strategia lekarskie Zawarcie umowy o pracę Zasady zawierania umów o pracę Treść umowy o pracę Założenie akt osobowych Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty do wyrejestrowania czyli zmiany/korekty danych Obowiązki pracodawcy dotyczące nowo zatrudnionego pracownika Oświadczenie do celów obliczania miesięcznej zaliczki na taksa lukratywny Oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów Informacja indywidualna na rzecz pracownika Zakres obowiązków pracownika Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy i wynagradzania Szkolenia wstępne i okresowe bhp Informacja o ryzyku zawodowym Oświadczenie o zamiarze wykorzystywania z uprawnień rodzicielskich Zgoda pracownika na wypłatę wynagrodzenia na konto Umowa o zakazie konkurencji Umowa o zakazie konkurencji Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie Wydanie pracownikowi środków indywidualnej ochrony także odzieży i obuwia roboczego Prowadzenie ewidencji czasu pracy Lista płac Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Upływ okresu umowy o pracę Porozumienie stron Rozwiązanie umowy poprzez pracodawcę za wypowiedzeniem Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy Wygaśnięcie stosunku pracy Świadectwo pracy

  • Dokumentacja dotycząca ewidencji czasu pracy Metody eliminacji Dokumentacja dotycząca ewidencji czasu pracy Metody eliminacji
  • wspólnota mieszkaniowa głosowanie uchwał i Wpływ rozliczanych wspólnota mieszkaniowa głosowanie uchwał i Wpływ rozliczanych
  • Okresy odpoczynku kodeks pracy Okresy odpoczynku kodeks pracy
  • Umowa zlecenia w pandemii kto odprowadza Umowa zlecenia w pandemii kto odprowadza
  • Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 4  artykuł Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 4 artykuł
Top