Kategorie: 240

 • Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania
  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji między przywództwem.


 • Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020
  Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa.


 • Umowa umowa deweloperska kto wybiera notariusza do wszystkich
  Umowa umowa deweloperska kto wybiera notariusza do wszystkich
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - umowa deweloperska kto wybiera notariusza do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, mimo to też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do.


 • Nowe prawo jak prawidłowo skonstruować wniosek
  Nowe prawo jak prawidłowo skonstruować wniosek
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo jak prawidłowo skonstruować wniosek o wyjawienie innymi słowy wydanie środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło to znaczy.


 • Nowe prawo budowlane obowiązek ustanowienia
  Nowe prawo budowlane obowiązek ustanowienia
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku wykonywania każdej z prac geodezyjnych przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej.


 • Jakie dokumenty gromadzi się w „starych” częściach A
  Jakie dokumenty gromadzi się w „starych” częściach A
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Jakie dokumenty gromadzi się w „starych” częściach A akt osobowych a jakie w „nowych” w przypadku pracowników których dotyczy dwoistość dokumentacji pracowniczej? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska.


 • W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów
  W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz.


 • Nowelizacja KSH Stosunek prawny pomiędzy
  Nowelizacja KSH Stosunek prawny pomiędzy
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH Stosunek prawny pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr udziałowców a osobą mającą sprawa w uzyskaniu wpisu ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieistnienie prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny.


 • Prawo restrukturyzacyjne Rozwiązywanie casusów dotyczących
  Prawo restrukturyzacyjne Rozwiązywanie casusów dotyczących
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - Rozwiązywanie casusów dotyczących wpływu ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na umowy finansowe (umowa rachunku bankowego sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również związki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą.


Top