elektronizacja dokumentacji pracowniczej

elektronizacja dokumentacji pracowniczej

elektronizacja dokumentacji pracowniczej dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy status pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej dodatkowo na dokonanie skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji. Istotne jest wówczas poznanie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, zwłaszcza, że są one odmienne na rzecz dokumentacji pracowników zatrudnionych w przeróżnych okresach. W trakcie szkolenia dokładnie przeanalizowane zostaną reguły możliwej elektronizacji akt osobowych także kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną podobnie niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej zademonstrowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym dodatkowo w systemach klasy EZD. Poruszone będą podobnie materie archiwizacji tej dokumentacji również wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Artykuł z aspektu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, systemów workflow, elektronizacji dokumentacji, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, sieci archiwów państwowych, licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych, zasad wartościowania i opracowania akt osobowych w archiwach państwowych. Pojęcie dokumentacji pracowniczej, profil pojęciowy przed 1 stycznia 2020 r., typy dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r., Regulacje legislacyjne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO), Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej, prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, elektronizacja dokumentacji pracowniczej, normy zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie), czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?, techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych, innymi techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych słowy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy moduł w systemach klasy EZD?, normy kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych, normy zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej, reguły udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym, Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych także akt osobowych pisma, sprawy, akta, teczki, Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej, zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, którym dokumentom wydłuża się termin przechowywania a którym skraca i od czego to zależy, jaki jest oddziaływanie innowacyjnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej porządkowanie akt osobowych, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na jaki jest wpływ nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach potrzeby archiwalne, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Komentarze: 3


noavatar.png
Teodora Malkolmie 2020-05-05

Trzymaj się wspaniałej pracy, czytałem kilka postów w tym serwisie internetowym i uważam, że witryna jest bardzo ciekawa i zawiera kręgi świetnych informacji.

noavatar.png
prof. dr hab. Wojciech Muszalski inspektor pracy 2020-05-17

Sprawdzałem wiele swoich postów i muszę powiedzieć całkiem fajne rzeczy. Zobaczysz zakładkę swojej witryny.

noavatar.png
Paweł Borszowski profesor nadzwyczajny 2020-06-06

To, czego nie zdaję sobie sprawy, to jeśli prawdę powiedzianoby, że teraz nie jesteś o wiele bardziej uprzywilejowany niż teraz. Jesteś bardzo inteligentny. Znacznie więc rozpoznaje się przedmiot tego tematu, wyprodukował mnie z mojej strony, wyobrażając go z tak wielu różnych kątów. Jej jak kobiety i mężczyźni nie są zainteresowani, chyba że jest to jedna rzecz związana z Girl gaga! Twoje własne produkty są doskonałe. Zawsze utrzymuj!

Top